top of page
Teambuilding Lena Munk Consult

YDELSER 

Styrk din ledelse, din ledergruppe eller team og opnå en udvikling med bedre kommunikation, samarbejde, effektivitet og øget fokus på kerneydelsen.
Måske du skal lede en forandring eller udvikle en ny strategi?

Udvikling af ledere, ledergrupper og teamudvikling

Hos Lena Munk Consult er vi specialister i udvikling af ledere, ledergrupper og teamudvikling gennem skræddersyede forløb og workshops, som er praksisrelaterede med fokus på læring og deltagerinvolvering, der giver mening. Det sikrer gode resultater med høj grad af ejerskab i organisationen.

Facilitering af
processer

Har dit team udfordringer med forandringer, en ny strategi, udvikling af ideer eller at træffe en beslutning? Vi har stor erfaring i samarbejde med kunden at planlægge og designe workshops og møder, hvor vi faciliterer processer, så teamet får den rette hjælp frem mod et resultat på de udvalgte udfordringer.

Løsning efter
ønsker og behov

De bedste resultater opnås når ønsker og behov mødes med rette værktøjer. Lena Munk Consult er certificeret i Team Culture™, Insights Discovery®, JTI og Teamkompasset® - og vi har mulighed for at kombinere disse værktøjer med relevante praktiske øvelser. Den rette kombination til opgaveløsningen finder vi sammen med vores kunder.

Team Culture™ er et værktøj, vi bruger til at styrke teamet til at skabe endnu bedre resultater, videndeling og arbejdsglæde. Værktøjet hjælper med at kortlægge den fremherskende teamkultur og justere den, så teamkulturen i højere grad understøtter de opgaver, I sammen løser.

Insigths Discovery® giver et unikt indblik i samspillet mellem teamets medlemmer. Personprofilerne giver selvindsigt og fælles forståelse for styrker og udfordringer. 

Vi bruger JTI som værktøj, når der er behov for at beskrive de grundlæggende ligheder og forskelle mellem medarbejdere. Med JTI sætter vi fokus på, hvordan lighederne og forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som på gruppeniveau. 

Teamkompasset® hjælper med at synliggøre, hvordan gruppens medlemmer supplerer hinanden og hvilken del af opgaveløsningen, I hver især bidrager bedst til. Værktøjet får teamet styr på rollefordeling og kompetencer. 

Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.

bottom of page