UDVIKLING AF LEDERE OG LEDERGRUPPER

Nye udfordringer? Eller inspiration til at fortsætte den gode udvikling?

Målret udviklingen af din ledergruppe eller din personlige ledelsesstil

Udvikling af ledere og ledergrupper 

Vi har stor erfaring med udvikling af ledere og ledergrupper efter organisationens behov. Uanset om det gælder at løse en specifik udfordring eller at forbedre samarbejde og kommunikation for at øge effektiviteten - og få et øget fokus på kerneydelsen eller hovedopgaven.

 

Skræddersyet forløb og workshops

Har du behov for sparring 1:1 eller styrke dit lederskab i et netværk med andre ledere? Søger du ideer og inspiration til udvikling af ledergrupper eller bestyrelser for at fastsætte og nå dine mål i organisationen?

 

Vi arbejder praksisrelateret og vil efter behov og præferencer tilpasse metoder, værktøjer for at få et så effektivt forløb med aktivitetsbaseret læring, refleksion og relevant teori. Det giver de bedste resultater og sikrer ejerskab i organisationen - også på længere sigt.

 

Sammen udvikler vi et forløb eller enkeltstående sessioner, der specifikt møder et formål - hvad enten det er sparring, workshop eller ledernetværk.

Thomas Telving, Telving & Co

Jeg har benyttet Lena som coach i forbindelse med strategiudvikling i Telving & Co og giver hende mine varmeste anbefalinger. Hun går meget professionelt til værks, og har blik for, at vi er hele mennesker, når vi arbejder. Det er tydeligt, at hun er meget erfaren. Man føler sig virkelig i gode hænder.

Udvikling af ledere

Til personlig lederudvikling tilbyder vi flere muligheder alt efter formål.

 

1:1 ledersparring

I en åben og fortrolig dialog får du sparring på dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Ledersparring kan stå alene - eller være et supplement til et teamudviklingsforløb.

 

Eksempler på problemstillinger kan handle om uklarhed og tvivl om egen rolle, om ansvar der tynger og er utydeligt afgrænset.

 

Netværksgruppe med andre ledere

Har du lyst til at styrke dit lederskab gennem deltagelse i en mindre gruppe med andre ledere? Her vil du få mulighed for at arbejde i dybden med aktuelle problemstillinger - hvor vi faciliterer et forløb i et fortroligt rum, hvor du sammen med de øvrige medlemmer får refleksion, inspiration og nye input indenfor en struktureret ramme.

 

Eksempler på problemstillinger der ofte tages op er relationer til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere i andre dele af organisationen.

Insights Discovery® Full Circle

Har du lyst til at styrke dit team og dit lederskab? Har du lyst til at forstå hvordan du påvirker team-medlemmerne, og ikke mindst hvordan du udvikler dig som leder?

Så læse mere om pris og udbytte af Insights Discovery® Full Circle her

Udvikling af ledergrupper

Til udvikling af ledergrupper tilbyder vi forskellige tiltag, der giver gruppens medlemmer en øget forståelse af egne og andres underliggende antagelser og adfærd. Det styrker ledergruppens samarbejde og kommunikation og vil øge fokus på gruppens færdigheder, styrker og kompetencer.

 

Sammen udvikler vi et forløb eller enkeltstående sessioner efter behov og formål. En kombination af praktik, teori og refleksion giver den bedste læring.

 

For at styrke ledergruppens indbyrdes forståelse og effektivitet inddrager vi med fordel værktøjer og øvelser til teamudvikling.

Mange ledergrupper og andre teams oplever en styrket opgaveløsning efter at have arbejdet med kernekvaliteter, faldgrupper, udfordringer og allergier hos de enkelte medlemmer og i gruppen. Vi har fundet stor inspiration i Daniel Ofmans Kvernekvadrant-model, der giver et respektfuldt afsæt for at fælles forståelse for samarbejdets muligheder og potentielle misforståelser. Se og lyt til denne korte video, hvor Daniel Ofman fortæller om den enkle og effektive model.

Daniel Ofmans Kernekvadrant-model 

Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.

Lena Munk Consult

Tlf: + 45 60 82 08 62
E-mail: lm@lenamunkconsult.com​
Adresse​​​​​​: Skovledvej 4, DK-2750 Ballerup

CVR-nr: 36631104

EAN-nr: 5797200012869

Persondatapolitik

Udvikling af mennesker, teams og organisationer

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon