top of page
Lena Munk Consult tilbyder individuel lederudvikling og coaching samt udvikling af ledergrupper.

UDVIKLING AF LEDERE OG LEDERGRUPPER

Nye udfordringer? Eller inspiration til at fortsætte den gode udvikling?
Målret udviklingen af din ledergruppe eller din personlige ledelsesstil

Udvikling af ledere og ledergrupper 

Vi har stor erfaring med udvikling af ledere og ledergrupper efter organisationens behov. Uanset om det gælder at løse en specifik udfordring eller at forbedre samarbejde og kommunikation for at øge effektiviteten - og få et øget fokus på kerneydelsen eller hovedopgaven.

Gert Overgaard Rasmussen, Produktionschef, Vestforbrænding
Efter en travl periode med fokus på drift og nye kollegaer i ledergruppen, havde vi behov for at løfte blikket fra den daglige drift og bruge tid på os som lederteam. Efter to dage med Lena tog vi glade og opløftede hjem med en oplevelse af at have haft betydningsfulde dialoger og lært hinanden at kende på et nyt plan. Formålet med seminaret var at understøtte en fortsat god etablering og udvikling af os som team, så vi samtidig med den daglige drift også sikrer den strategiske udvikling af området.

Inden seminaret havde vi en grundig forventningsafstemning med Lena, der lavede et program, der sikrede engagement og relevans hele vejen igennem de to dage. Programmet havde en rød tråd, men gav samtidig plads til at tale og arbejde med det, som opstod i situationen. Vi satte bl.a. fokus på formålet med os som ledergruppe, effektive beslutninger og evaluering af vores ledelsesprocesser og værktøjer. Og ikke mindst havde vi gode dialoger, hvor vi lærte hinanden bedre at kende og fik givet vores i forvejen gode team et boost på både tillid til hinanden og forståelse for hinandens styrker og svagheder.

Tilbage i hverdagen er vi blevet bedre til at hjælpe hinanden med at holde os på sporet, huske det mere langsigtede perspektiv og med en ny kollega ombord øget opmærksomhed på også at få ham godt integreret i teamet. Får jeg igen brug for hjælp til at holde et seminar med min ledergruppe, hiver jeg helt sikkert fat i Lena igen.

 

Gruppe eller individuel udvikling - skræddersyet forløb og workshops

Søger du ideer og inspiration til udvikling af ledergrupper eller bestyrelser for at fastsætte og nå dine mål i organisationen? Har du behov for sparring 1:1 eller styrke dit lederskab i et netværk med andre ledere?

 

Vi arbejder praksisrelateret og vil efter behov og præferencer tilpasse metoder, værktøjer for at få et så effektivt forløb med aktivitetsbaseret læring, refleksion og relevant teori. Det giver de bedste resultater og sikrer ejerskab i organisationen - også på længere sigt.

 

Sammen udvikler vi et forløb eller enkeltstående sessioner, der specifikt møder et formål - hvad enten det er sparring, workshop eller ledernetværk.

Thomas Telving CEO, Telving & Co

Jeg har benyttet Lena som coach i forbindelse med strategiudvikling i Telving & Co og giver hende mine varmeste anbefalinger. Hun går meget professionelt til værks, og har blik for, at vi er hele mennesker, når vi arbejder. Det er tydeligt, at hun er meget erfaren. Man føler sig virkelig i gode hænder.

Lederudvikling Lena Munk Consult

Udvikling af ledere

Til personlig lederudvikling tilbyder vi flere muligheder alt efter formål.

 

1:1 ledersparring

I en åben og fortrolig dialog får du sparring på dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Ledersparring kan stå alene - eller være et supplement til et teamudviklingsforløb.

 

Eksempler på problemstillinger kan handle om uklarhed og tvivl om egen rolle, om ansvar der tynger og er utydeligt afgrænset.

 

Netværksgruppe med andre ledere

Har du lyst til at styrke dit lederskab gennem deltagelse i en mindre gruppe med andre ledere? Her vil du få mulighed for at arbejde i dybden med aktuelle problemstillinger - hvor vi faciliterer et forløb i et fortroligt rum, hvor du sammen med de øvrige medlemmer får refleksion, inspiration og nye input indenfor en struktureret ramme.

 

Eksempler på problemstillinger der ofte tages op er relationer til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere i andre dele af organisationen.

Insights Discovery® Full Circle

Har du lyst til at styrke dit team og dit lederskab? Har du lyst til at forstå hvordan du påvirker team-medlemmerne, og ikke mindst hvordan du udvikler dig som leder?

Så læse mere om pris og udbytte af Insights Discovery® Full Circle her

Udvikling af ledergrupper hos Lena Munk Consult

Udvikling af ledergrupper

Til udvikling af ledergrupper tilbyder vi forskellige tiltag, der giver gruppens medlemmer en øget forståelse af egne og andres underliggende antagelser og adfærd. Det styrker ledergruppens samarbejde og kommunikation og vil øge fokus på gruppens færdigheder, styrker og kompetencer.

 

Sammen udvikler vi et forløb eller enkeltstående sessioner efter behov og formål. En kombination af praktik, teori og refleksion giver den bedste læring.

 

For at styrke ledergruppens indbyrdes forståelse og effektivitet inddrager vi med fordel værktøjer og øvelser til teamudvikling.

Mange ledergrupper og andre teams oplever en styrket opgaveløsning efter at have arbejdet med kernekvaliteter, faldgrupper, udfordringer og allergier hos de enkelte medlemmer og i gruppen. Vi har fundet stor inspiration i Daniel Ofmans Kvernekvadrant-model, der giver et respektfuldt afsæt for at fælles forståelse for samarbejdets muligheder og potentielle misforståelser. Se og lyt til denne korte video, hvor Daniel Ofman fortæller om den enkle og effektive model.

Daniel Ofmans Kernekvadrant-model 

Henrik Sønderby, Politiinspektør, Rigspolitiet

Jeg har fået meget positiv feedback fra mine ledere i forhold til dagens udbytte og øvelserne med fårene. Flere har givet udtryk for, at det er det bedste lederseminar, de kan erindre at have deltaget i.

Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.

bottom of page