top of page

PERSONDATAPOLITIK

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Lena Munk Consult ("Virksomheden", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden, www.lenamunkconsult.com ("Hjemmesiden").

 

1.3 Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. 

2. Virksomhedens Indsamling af dine personoplysninger

2.1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

2.1.2 Når du køber en ydelse, indsamler vi oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., med det formål at kunne levere ydelser til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser.

2.1.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.

2.1.4 Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, til at kunne informere dig om vores ydelser.

2.1.5 Når du udfylder vores ”kontakt os” boks, indsamler vi oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har udfyldt.

2.2   Hvad er grundlaget for indsamlingen?

2.2.1  Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne.

2.2.2 Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.

2.2.3 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

2.2.4 Vi indsamler kun de i pkt. 2.1.3 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil.

2.2.5 Indsamlingen af oplysninger, som er nævnt i pkt. 2.1.5, er nødvendig for, at vi kan tage kontakt og i den forbindelse har et minimum af oplysninger.

2.4 Dine rettigheder

2.4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

2.4.2 Indsigtsretten

2.4.2.a Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

2.4.2.b             Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

2.4.3    Retten til berigtigelse

2.4.3.a Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

2.4.4    Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores nyhedsbrev. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, f.eks. for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

2.4.5    Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 

2.4.5.a Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

2.4.6    Retten til dataportabilitet

2.4.6.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbarformat og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

 

·       at du køber et produkt af os, jf. pkt. 2.1.2, eller

 

·       at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3

 

2.4.7    Retten til indsigelse

 

2.4.7.a Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1

 

2.4.7.b Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1

 

2.4.7.c Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine        personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

 

2.4.8    Retten til at tilbagekalde samtykke

 

2.4.8.a Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1 og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

 

2.4.8.b Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@lenamunkconsult.com

 

2.4.9    Retten til at klage

 

2.4.9.a Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

 

2.5    Sletning af persondata

 

2.5.1 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.

 

2.5.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse her om. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig.

 

2.6    Sikkerhed

 

2.6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

2.6.1 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

2.7 Kontaktoplysninger

 

2.7.1  Lena Munk Consult er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

 

2.8 Ændringer i persondatapolitikken

 

2.8.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

 

2.8.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

 

2.9 Versioner

 

 

2.9.1 Dette er version 1.0 af Virksomheden persondatapolitik dateret den 25.05.18

bottom of page