top of page
Et af de værktøjer vi bruger hos Lena Munk Consult er Insight persontest

METODER OG VÆRKTØJER

Søger du skræddersyede forløb og workshops til udvikling af ledergrupper og andre teams?
Vi møder jeres ønsker og behov med metoder og værktøjer, der er praksisrelaterede med fokus på læring og meningsfuld deltagerinvolvering

Systemisk og anerkendende tilgang

 

Når vi arbejder med grupper, er vores afsæt systemisk tænkning og den anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry, AI).

 

For et team indebærer det, at blikket ikke rettes mod de enkelte medlemmer af teamet, men mod de relationer og den kommunikation, der foregår mellem medlemmerne af teamet. Vi får gruppens medlemmer til at være bevidste om og lære af egne succeser - og herigennem opnå udvikling og forandring.

Modellen viser ændringen i arbejdsformer og kvaliteterne i samarbejdet i skiftene fra individ over gruppe, nyetableret og funktionelt team til højtydende team.

Kilde: Kompetencesekretariatet

Når Lena Munk Consult arbejder med grupper, er vores afsæt systemisk tænkning og den anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry, AI).

Team Performance Modellen

 

Hvis relevant inddrager vi Team Performance Modellen™ (Drexler/Sibbet). Den giver struktur og værktøjer til udvikling af både det nye og etablerede team. Resultatet bliver velfungerende teams med tillid, fælles mening og retning - og som har engageret og forpligtet sig til at ’spille hinanden gode’ for at nå de fælles mål.

 

Modellen bygger på anerkendt forskning inden for gruppeadfærd og procesteorier. Den består af 7 fokusområder.

 

Teamet skal:

  1. orientere sig - hvorfor er jeg/vi her

  2. skabe tillid og give plads til fri meningsudveksling

  3. skabe klare visioner, mål og rollefordeling

  4. forpligtige sig og fordele arbejdsopgaver

  5. implementere

  6. præstere og være i stand til at ændre sine mål og tilpasse sig omgivelserne

  7. høste ny læring og forbedre processer.

 

Modellen hjælper teamet til at styrke kommunikation og engagement og sikre, at de enkelte medlemmers færdigheder, styrker og kompetencer bringes i spil. Et team vil ikke altid bevæge sig frem lineært fra punkt 1 til 7, men modellen sikrer fokus på alle 7 faser.

 

Modellen hjælper også teamet til et fælles sprog, der styrker teamkulturen.

Team Performance Lena Munk Consult

Team Culture™ er et værktøj, vi bruger til at styrke teamet til at skabe endnu bedre resultater, videndeling og arbejdsglæde. Værktøjet hjælper med at kortlægge den fremherskende teamkultur og justere den, så teamkulturen i højere grad understøtter de opgaver, I sammen løser.

Insigths Discovery® giver et unikt indblik i samspillet mellem teamets medlemmer. Personprofilerne giver selvindsigt og fælles forståelse for styrker og udfordringer. 

Vi bruger JTI som værktøj, når der er behov for at beskrive de grundlæggende ligheder og forskelle mellem medarbejdere. Med JTI sætter vi fokus på, hvordan lighederne og forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som på gruppeniveau. 

Teamkompasset® hjælper med at synliggøre, hvordan gruppens medlemmer supplerer hinanden og hvilken del af opgaveløsningen, I hver især bidrager bedst til. Værktøjet får teamet styr på rollefordeling og kompetencer. 

Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.

bottom of page