top of page
Aktiv teamudvikling Lena Munk Consult

TEAMKOMPASSET® - ET VISUELT VÆRKTØJ
DER STYRKER SAMSPILLET I TEAMET

Hvordan supplerer teamets medlemmer hinanden - og hvor bidrager de bedst? 

Med Teamkompasset® som omdrejningspunkt, kan vi arbejde med de udfordringer, I har som team omkring fx samarbejde, kommunikation og relationer. I skaber et stærkere team, få styr på rollefordeling og kompetencer.

Teamkompasset Lena Munk Consult

Opmærksomhed på hvordan I supplerer hinanden

Teamkompasset® hjælper en gruppe med at synliggøre, hvordan de enkelte medlemmer af gruppen supplerer hinanden og hvilken del af opgaveløsningen, de bidrager bedst til. Teamkompasset® beskriver otte logisk sammenhængende faser eller roller, der leder frem til at nå et mål eller løse en opgave. 

 

Bliv klogere på styrker og faldgruber i teamets samspil
Vi har alle specifikke personlige ressourcer, som vi anvender mere naturligt end andre. Derfor bidrager vi også med større succes i bestemte faser af opgaveløsningen. Nogle bidrager bedre og mere naturligt i f.eks. idéudviklingsfasen end i gennemførelsesfasen, mens det for andre er omvendt.

Teamkompasset® kobler vores viden om de personlige præferencer eller ressourcer til opgaveløsningen.

 

Når hele teamet via en on-line besvarelse er indtegnet i Teamkompasset®, vil et umiddelbart billede tegne sig af teamets balance i forhold til de otte roller, som er vigtige for opgaveløsningen. Teamet får en klar indikation om, hvor faldgruberne ligger i teamets samspil og det daglige arbejde, samt hvor der bør bruges ekstra energi for at opnå det bedste resultat.

Udbytte af workshop
 

 • Fælles sprog og referenceramme for ligheder og forskelligheder i teamet

 • Styrket samarbejde og kommunikation i teamet

 • Viden om hvordan I tilsammen dækker de forskellige roller i jeres team

 • Handlingsplan til optimering af teamets præstation.

 • Dagen består, ud over diskussion og refleksion i forbindelse med teamkompasset, af en række konkrete øvelser som understøtter og fremmer forståelsen for den enkeltes styrker i teamet. Vi afslutter dagen med konkrete aktioner lige til at gå hjem og implementere.

  Vi befinder os typisk bedst i to til tre af de otte teamroller

  Informator, Nytænker, Formidler, Analytiker, Organisator, Gennemfører, Kvalitetssikrer, Samspilsforvalter.

   

  Vil du høre mere?

  Har du og dit team lyst til at optimere samarbejde og arbejdsprocesser og dermed øge arbejdsglæden? Ring for uforpligtigende snak om hvorvidt Teamkompasset® kan hjælpe jer videre på telefon 60820862.

  Priser

  Halv dag 14.000 kr. ekskl. moms
  Hel dag 19.500 ekskl. moms

  Hertil kommer en mindre udgift til de individuelle JTI profiler, der danner baggrund for indplaceringen i teamhjulet og genereres via en online besvarelse. Pris ekskl. moms: 600 kr. 

  Vil I øge udbyttet?

  I kan vælge at inkludere en times individuel coachende tilbagemelding på de individuelle profiler. Dette øger udbyttet af de individuelle profiler, da det er en mulighed for i et trygt rum at reflektere over profil, teamroller og betydningen af disse. Pris ekskl. moms: 1.600 kr. 

  Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på værktøjerne Jungiansk Typeindeks (JTI) eller MBTI®.

  Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.

  bottom of page