Lena Munk Consult

Tlf: + 45 60 82 08 62
E-mail: lm@lenamunkconsult.com​
Adresse​​​​​​: Skovledvej 4, DK-2750 Ballerup

CVR-nr: 36631104

EAN-nr: 5797200012869

Persondatapolitik

Udvikling af mennesker, teams og organisationer

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

TEAMKOMPASSET® - ET VISUELT VÆRKTØJ
DER STYRKER SAMSPILLET I TEAMET

Hvordan supplerer teamets medlemmer hinanden - og hvor bidrager de bedst? 

Med Teamkompasset® som omdrejningspunkt, kan vi arbejde med de udfordringer, I har som team omkring fx samarbejde, kommunikation og relationer. I skaber et stærkere team, få styr på rollefordeling og kompetencer.

Opmærksomhed på hvordan I supplerer hinanden

Teamkompasset® hjælper en gruppe med at synliggøre, hvordan de enkelte medlemmer af gruppen supplerer hinanden og hvilken del af opgaveløsningen, de bidrager bedst til. Teamkompasset® beskriver otte logisk sammenhængende faser eller roller, der leder frem til at nå et mål eller løse en opgave. Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på værktøjerne Jungiansk Typeindeks (JTI) eller MBTI®.

 

Jeg er ikke skør, jeg er bare ikke dig
Vi har alle specifikke personlige ressourcer, som vi anvender mere naturligt end andre. Derfor bidrager vi også med større succes i bestemte faser af opgaveløsningen. Nogle bidrager bedre og mere naturligt i f.eks. idéudviklingsfasen end i gennemførelsesfasen, mens det for andre er omvendt.

Teamkompasset® kobler vores viden om de personlige præferencer eller ressourcer fra JTI/MBTI® til opgaveløsningen.

 

Når et helt team har fået lavet individuelle profiler og disse er indtegnet i Teamkompasset®, vil et umiddelbart billede tegne sig af teamets balance i forhold til de otte roller, som er vigtige for opgaveløsningen. Teamet får en klar indikation om, hvor faldgruberne ligger i teamets samspil og det daglige arbejde, samt hvor der bør bruges ekstra energi for at opnå det bedste resultat.

Udbytte
 

  • Fælles sprog og referenceramme for ligheder og forskelligheder i teamet

  • Styrket samarbejde og kommunikation i teamet

  • Viden om hvordan I tilsammen dækker de forskellige roller i jeres team

  • Handlingsplan til optimering af teamets præstation.

 

Dagen består, ud over teori, diskussion og refleksion i forbindelse med teamkompasset, af en række konkrete øvelser som understøtter og fremmer forståelsen for den enkeltes styrker i teamet. Vi afslutter dagen med konkrete aktioner lige til at gå hjem og implementere.

Priser

Halv dag 14.000 kr. ekskl. moms
Hel dag 19.500 ekskl. moms

Hertil kommer de individuelle JTI profiler, der genereres via en online besvarelse og koster 200 kr. ekskl. moms. Når vi inkluderer en times individuel samtale med en konsulent, hvor vi uddyber og forklarer profilen koster det 1.800 kr. ekskl. moms per person. 

Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.