Lena Munk Consult

Tlf: + 45 60 82 08 62
E-mail: lm@lenamunkconsult.com​
Adresse​​​​​​: Skovledvej 4, DK-2750 Ballerup

CVR-nr: 36631104

EAN-nr: 5797200012869

Persondatapolitik

Udvikling af mennesker, teams og organisationer

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

CASES

Her kan du læse om et par af vores kunders udbytte.
Du kan læse mere om vores kunder under Referencer.

Case - Copenhagen Business School (CBS)

Øget tillid har skabt gladere medarbejdere og styrket fokus på kerneydelsen

Efter at it-afdelingen Systemintegration på CBS fik nye arbejdsområder og udvidet medarbejdergruppen, opstod der henover sommeren 2016 et behov for at støtte teamet gennem forandringsprocessen, for at sikre at afdelingen bidrog maksimalt til de overordnede it-mål på CBS.

Både leder og medarbejdere ønskede et øget fokus på fælles mål og planer, rolleafklaring og en styrket teamkultur hvor alle lyttede til hinanden og gav og modtog feedback konstruktivt. Efter en dag med konkrete samarbejdsøvelser på fårefolden på Grantoftegaard og flere samtaler med lederen af Systemintegration udarbejdede Lena Munk Consult et forslag til et udviklingsforløb.

 

Udviklingsforløbet blev planlagt som en engagerende og forpligtende proces over først 6 måneder og siden yderligere 4 måneder. Fokus var på kommunikation, viden om hinandens præferencer, styrker og kompetencer. Forløbet var bygget op omkring principperne for aktiv læring og Drexler/Sibbet Team Performance™ model. Lena introducerede os til personprofilværktøjet Insights Discovery, som vi har stor glæde af.

Forløbet bidrog til, at Systemintegration i dag har opnået:

 • Større trivsel og en sjovere hverdag

 • Bedre samarbejde

 • En styrkebaseret og anerkendende tilgang til samarbejde og relationer

 • Nye perspektiver på opgaveløsningen

 • Øget fælles forståelse for og fokus på kerneydelserne

Brian Klang, leder af Systemintegration CBS fastslår: ”Lena Munk har med udgangspunkt i vores hverdag og udfordringer ført os sikkert og professionelt gennem en række engagerende og meget lærerige halve- og hele teamdage. Forløbet har betydet en reel og positiv ændring i vores samarbejde i hverdagen på CBS. Tilliden til hinanden er øget markant, og brugen af person profilværktøjet Insights bidrog til, at vi nu har en større accept og forståelse for hinanden. Får jeg igen behov for ekstern hjælp, vil jeg ikke tøve et øjeblik med at fortsætte samarbejdet med Lena Munk.” 

Brian Klang, CBS:

Fokus var på kommunikation, viden om hinandens præferencer, styrker og kompetencer. Lena introducerede os til personprofilværktøjet Insights Discovery, som vi har stor glæde af .

Marianne Saaby Andersen, København Kommune:

Vi har nu en stærkere og mere fokuseret ledelsesgruppe og et bedre samarbejde blandt gårdmændene til glæde for vores kunder.
Case - Københavns Kommune

Større arbejdsglæde og øget fokus
på kunderne

Skoler og institutioner kan i Københavns Kommune frit vælge en alternativ løsning til det centrale Gårdmandskorps, når de skal have løst en række vedligeholdelsesopgaver. Det betyder, at ledelsesgruppen i Gårdmandskorpset har fokus på at være konkurrencedygtige og levere den bedste service.

 

I foråret 2016 valgte Marianne Saaby Andersen, leder af Gårdmandskorpset Lena Munk Consult til at styrke teamsamarbejdet for at sikre den løbende udvikling af effektivitet og service.

Lena Munk Consult gennemførte en række samtaler med medarbejdere fra Gårdmandskorpset på tre forskellige niveauer i organisationen:
Leder, teamledere og gårdmænd. Resultatet af samtalerne var et udviklingsforløb over 6 måneder, der bestod af følgende dele:

 

 1. Visionen: Udarbejdelse af en fælles målsætning for teamsamarbejde og kundefokus

 2. Rammer: Skabe tryghed i forhold til rammerne for teamsamarbejde (mødestruktur og indhold, beslutningsprocesser, selvledelse vs. daglig ledelse, teamkultur)

 3. Roller: Skabe tydelighed i forhold til roller (klar opgave- og rollefordeling, brug af kompetencer)

 4. Kommunikation: Øget bevidsthed omkring anerkendende kommunikation og konflikthåndtering.

 

Udviklingsforløbet involverede tre organisationslag og udgangspunktet for alle aktiviteter, var deltagernes hverdag, så læringen var nem at overføre til ændret adfærd i hverdagen. I forløbet indgik også supervision af ledelsesgruppen og individuel teamledercoaching.

Marianne Saaby Andersen, leder af Gårdmandskorpset evaluerede resultatet af forløbet: ”Vi har nu en stærkere og mere fokuseret ledelsesgruppe og et bedre samarbejde blandt gårdmændene til glæde for vores kunder. Jeg kan varmt anbefale Lena Munk og Nina Aizen-Kongshaug, der mestrer balancen mellem at udfordre os og styrke tilliden i teamet. Deres evne til at arbejde med medarbejdere på alle tre organisationslag, ser jeg som en særlig styrke.”

Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.