top of page

HOGAN ASSESSMENT SYSTEM

HAS er en personlighedstest, der er velegnet både til lederudvikling, medarbejderudvikling, rekruttering og karriereafklaring

Udvikling af ledere og medarbejdere

Hogan Assessment System består af tre personlighedstests:

Hogan Personality Inventory (HPI)
Denne test består af syv personlighedsmæssige karakteristika, som er nødvendige for karrieremæssig succes og for evnen til at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer.

 

Hogan Development Survey (HDS)
Denne test måler 11 former for karrierehæmmende adfærd (vores ”skyggeside”). Det er den adfærd vi ofte udviser, når vi er under pres, og den fungerer som et naturligt forsvar. Ofte forårsager netop denne adfærd problemer for os i vores relationer og i vores vej til at nå vores mål.

Testen hjælper os til selvindsigt, så vi kan undgå de negative konsekvenser af karrierehæmmende adfærd. HDS er den eneste erhvervsrelaterede test, som kan måle disse uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

 

Motives, Values and Preferences Inventory (MVPI)
Denne test består af og måler vores kerneværdier (vores ”inderside”) og viser, hvad der motiverer og driver os. Vores værdier er med til at skabe den virksomhedskultur vi er en del af – den kultur som er central for virksomhedens succes. Denne del af Hogan Assessment System hjælper os til at forstå f.eks. hvordan en persons værdier og organisationens kultur passer sammen, hvilke karriereveje, der vil passe til personen, hvilken kultur en leder vil skabe omkring.

Det tager ca. 15 min. at besvare hvert af de tre spørgeskemaer elektronisk.

 

Hogan Assessment Systems er udviklet i USA af Dr. Robert Hogan og Dr. Joyce Hogan, begge professorer ved University of Tulsa. Testsystemet er det første, der er designet til erhvervslivet med det overordnede formål at kunne forudsige jobperformance. Systemet udvikles løbende og bygger på den nyeste forskning inden for personlighedspsykologi og ledelse.

i har stor erfaring med udvikling af ledere og ledergrupper efter organisationens behov. Uanset om det gælder at løse en specifik udfordring eller at forbedre samarbejde og kommunikation for at øge effektiviteten - og få et øget fokus på kerneydelsen eller hovedopgaven.

Skræddersyet forløb 

Har du behov for sparring 1:1 eller styrke dit udviklingspotentiale eller dit lederskab? Sammen udvikler vi et forløb eller en enkeltstående session, der specifikt møder dit formål.

Lederudvikling Lena Munk Consult

Udvikling af ledere og medarbejdere

Til personlig udvikling tilbyder vi flere muligheder alt efter formål.

 

1:1 sparring

I en åben og fortrolig dialog får du sparring på dine konkrete udfordringer eller ønske om at forløse dit fulde potentiale. 

Udvikling af ledergrupper hos Lena Munk Consult

Udvikling af ledergrupper

Til udvikling af ledergrupper tilbyder vi forskellige tiltag, der giver gruppens medlemmer en øget forståelse af egne og andres underliggende antagelser og adfærd. Det styrker ledergruppens samarbejde og kommunikation og vil øge fokus på gruppens færdigheder, styrker og kompetencer.

 

Sammen udvikler vi et forløb eller enkeltstående sessioner efter behov og formål. En kombination af praktik, teori og refleksion giver den bedste læring.

 

For at styrke ledergruppens indbyrdes forståelse og effektivitet inddrager vi med fordel værktøjer og øvelser til teamudvikling.

Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.

bottom of page