top of page
Hjælp til rekruttering med PeopleTest System hos Lena Munk Consult

HJÆLP TIL REKRUTTERING - PEOPLE TEST SYSTEMS

Det er dyrt ikke at få ansat den rette kandidat til en ledig stilling. Få professionel hjælp til at udvælge den bedste kandidat til den ledige stilling. 

Interview og People Test Systems til at udvælge den bedste kandidat

Økonomisk overkommeligt at anvende

People Test systems tegner et nuanceret og validt billede af ansøgeren og er nemt og økonomisk overkommeligt at anvende. Jeg guider og hjælper både dig som arbejdsgiver og dine kandidater til den ledige stilling godt igennem processen. Gennem interview og test får du et grundigt billede af de personlighedsmæssige karakteristika, som er nødvendige for karrieremæssig succes og for evnen til at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer. People Test Systems er en række forskellig veldokumenterede tests, der er udviklet med bidrag fra førende forskere og eksperter i psykometri og testudvikling. Du får viden om ansøgerens personlige egenskaber og et detaljeret indblik i personen og præcise hypoteser om adfærd, som vi tager en grundig dialog med ansøgeren om. Ring til ledelseskonsulent Lena Munk på telefon 60820862 og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at ansætte den rigtige i jobbet gennem en enkel og overskuelig ansættelsesproces. Du kan også udfylde kontaktformularen og en medarbejder fra Lena Munk Consult kontakter dig indenfor 24 timer.

Ram plet i rekruttering - reducer risikoen for fejlansættelse

Sammen vælger vi den/de tests, der opfylder jeres behov. Som virksomhed får I bl.a. indsigt i testtagerens evne til at sætte sig ind i nye opgaver, løse dem effektivt og korrekt, samt forstå komplekse sammenhænge, både på det taktiske og strategiske niveau. Samtidig får du et godt billede af ansøgerens personlighed og adfærd. Med People Test system kan vi gennemføre både personligheds- og adfærdstest, intelligens- og færdighedstest, personlighedstest og som noget helt nyt en risikoadfærdsanalyse. 

 

Risikoadfærdsanalyse til rekruttering af ledere

En risikoadfærdsanalyse er en udvidet personlighedstest, der også fokuserer på risikoadfærd. Testen er baseret på den seneste forskning om mørke personlighedstræk og udviklet til at måle arbejdsrelateret adfærd. Profilen danner en nuanceret risikoprofil og måler på ni mørke personlighedstræk. Profilen skaber fundamentet for en dialog om ledelsesstil og personlig påvirkningskraft, som specielt når du rekrutterer ledere og andre i relationelle stillinger, med stor påvirkningskraft. Med People Tests personligheds- og risikoadfærdsanalyse får du et indblik i hvor høj grad ansøgeren typisk vil have risikoadfærd der går ud over andre eller en selv. Testen måler bl.a. på faktorer som selvretfærdighed, kynisme, egennytte.

Hvorfor bruge personlighedstests til rekruttering af medarbejdere?

Personlighedstests og andre rekrutteringstests er nyttige redskaber i din rekrutteringsproces af medarbejdere af flere grunde:

 

  • Objektiv vurdering: Personlighedstests og andre rekrutteringstests giver dig mulighed for at få en mere objektiv vurdering af kandidater. Dette kan hjælpe med at minimere subjektive fordomme og personlige præferencer, der ellers kan påvirke din beslutning.

  • Matching med jobkrav: Disse tests kan hjælpe med at afdække, om kandidaternes personlighedstræk, færdigheder og kompetencer matcher de specifikke krav i den stilling, du ansætter til. Dette kan resultere i bedre præstation og trivsel hos medarbejderne.

  • Reducerer risikoen for fejlansættelse: Ved at bruge tests kan du reducere risikoen for at ansætte en kandidat, der ikke er egnet til jobbet. Dette kan spare tid og penge, der ellers ville blive brugt på at erstatte eller omplacere medarbejdere.

  • Effektiviserer udvælgelsesprocessen: Personlighedstests og andre tests kan hjælpe med at identificere de bedst egnede kandidater tidligt i processen, hvilket gør det muligt at fokusere din tid og ressourcer på de mest lovende kandidater.

  • Teamkompatibilitet: Personlighedstests kan også bruges til at vurdere, hvordan en kandidats personlighed vil passe ind i den eksisterende arbejdsgruppe. Dette kan bidrage til at skabe mere harmoniske arbejdsmiljøer og teamdynamik.

  • Karriereudvikling: Når medarbejdere allerede er ansat, kan personlighedstests og kompetencetests hjælpe med at identificere områder, hvor de kan udvikle sig og opnå deres fulde potentiale i virksomheden.

  • Juridisk beskyttelse: Korrekt udførte tests kan også bidrage til at beskytte din virksomhed juridisk ved at skabe dokumentation for, at ansættelsesbeslutninger er baseret på objektive kriterier og ikke diskrimination.

 

Der skal mere end en test til at vælge den rette ansøger

Det er vigtigt at bemærke, at tests alene ikke bør danne grundlag for at ansætte en ansøger. Vi hjælper dig med at supplere med andre oplysninger gennem interviews, tage referencer og evt. løsning af en konkret opgave eller case. Derudover er det vigtigt at bruge valide og pålidelige test systemer som fx People Test Systems, der har været på markedet i mange år og som naturligvis overholder lovgivningen om privatliv og diskrimination. Du kan læse mere om udviklingen og grundlaget for People Test Systems her. I Lena Munk Consult er vi certificeret i People Test Systems og har dyb indsigt i og kompetencer til professionel anvendelse af værktøjerne til bl.a. andet rekruttering, ledelse, udvikling og optimering.

Lederudvikling Lena Munk Consult

Udvikling af ledere og medarbejdere

Til personlig udvikling tilbyder vi flere muligheder alt efter formål.

 

1:1 sparring

I en åben og fortrolig dialog får du sparring på dine konkrete udfordringer eller ønske om at forløse dit fulde potentiale. 

Fra gruppe til team_Lena Munk Consult.png

Udvikling af ledergrupper

Til udvikling af ledergrupper tilbyder vi forskellige tiltag, der giver gruppens medlemmer en øget forståelse af egne og andres underliggende antagelser og adfærd. Det styrker ledergruppens samarbejde og kommunikation og vil øge fokus på gruppens færdigheder, styrker og kompetencer.

 

Sammen udvikler vi et forløb eller enkeltstående sessioner efter behov og formål. En kombination af praktik, teori og refleksion giver den bedste læring.

 

For at styrke ledergruppens indbyrdes forståelse og effektivitet inddrager vi med fordel værktøjer og øvelser til teamudvikling.

Vil du vide mere så kontakt Lena Munk på telefon 60 82 08 62 eller udfyld kontaktformularen.

bottom of page